Kontakt Info

Kontakt Email

Detalji

  • Agencija za poslovni konsalting Krunet
  • Paje Jovanovića 15/14
  • 37000 Kruševac
  • Tel: +381.350.31.31
  • info@ipard.rs

IPARD Konsultanti

Saša Petrović

064/143-72-45

037/350-31-31

office@krunet.net

Ana Petrović

037/350-31-31

ana@krunet.net

Jasmina Cvetić

037/350-31-31

jasmina@krunet.net

Ivan Starinac

037/350-31-31

ivan@krunet.net