IPArd - mera 7 - „Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja“


Ko može da konkuriše?

Specifični kriterijumi prihvatljivosti

 

 

Opšti kriterijumi prihvatljivosti:

 

Prihvatljivi troškovi

 

Visina pomoći – udeo javne podrške

 

Minimalni i maksimalni iznosi ukupnih prihvatljivih investicija

 

 

Korisnik može dobiti maksimalnu podršku od 400.000 evra javne podrške iz IPARD II programa.