IPARD Mera 1

Investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (izgradnja, oprema, traktori).
IPARD Mera 1

IPARD Mera 3

Investicije u fizičku imovinu za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva.
IPARD Mera 3

IPARD Mera 7

Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja (ruralni / seoski turizam).
IPARD Mera 7
Slider

IPARD subvencije

MERA 1

MERA 1

Investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (izgradnja, oprema, traktori).

Ko može da konkuriše?

Poljoprivredni proizvođači ili grupe proizvođača, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, i to:

 1. fizička lica;
 2. pravna lica sa manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava u posedu organa javne vlasti;

Opšti uslovi

Korisnici prilikom podnošenja zahteva treba da:

 • dokažu da nemaju neizmirene poreze ili obaveza za socijalno osiguranje, ni bilo kakve druge neplaćene obaveze prema državi u trenutku podnošenja prijave;
 • pošalju potpisanu izjavu da nisu aplicirali za isto ulaganje kod drugih EU i/ili državnih fondova;
 • u slučaju podnošenja zahteva za investicije kroz IPARD, korisnik mora da izmiri sve dospele obaveze po ranije odobrenim investicijama finansiranih od strane MPZŽS.
 • u slučaju kada korisnik nije vlasnik imanja ili zemljišta gde će se investicija vršiti, mora da podnese ugovor o lizingu ili zakupu koji pokriva period od najmanje 5 godina od dana konačne isplate.

Nacionalni i EU standardi

Do donošenja Rešenja o isplati, poljoprivredno gazdinstvo mora se uskladiti sa važećim zakonskim propisima i standardima i to:

Za nacionalne standarde:

 • gazdinstvo mora poslovati u skladu sa odgovarajućim nacionalnim standardima (pravilnici i zakoni) vezanim za zaštitu životne sredine i dobrobit životinja.
 • Podnosilac zahteva dostavlja uz zahtev za konačnu isplatu potvrdu iz nacionalne veterinarske i uprave za zaštitu životne sredine da se na gazdinstvu primenjuju i poštuju nacionalni standardi.

Za standarde EU:

 • Predmet investicije mora da ispunjava odgovarajuće standarde EU u pogledu zaštite životne sredine i dobrobiti životinja.

Visina subvencije

Visina pomoći iznosi do:

 • 60% ukupnih prihvatljivih troškova
 • 65% za mlade poljoprivrednike (mlađi od 40 godina u trenutku podnošenja prijave)
 • 70% u planinskim oblastima

Minimalni i maksimalni iznos povraćaja sredstava po sektorima je sledeći:

Za voće, povrće, ostale useve, i sektor grožđa:
minimalno 5.000 evra, maksimalno 700.000 evra;

Za sektor mleka i mesa, kao i sektor jaja:
minimalno 5.000 evra, maksimalno 1.000.000 evra;

Korisnik može dobiti podršku maksimalno 1,5 miliona evra javne pomoći iz IPARD II programa u toku trajanja celog programa, kroz više javnih poziva.

Detaljnije...
MERA 3

MERA 3

Investicije u fizičku imovinu za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva.

Ko može da konkuriše?

Poljoprivredni proizvođači ili prerađivači, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, i to:

 1. preduzetnik;
 2. pravna lica sa manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava u posedu organa javne vlasti;
 3. zemljoradničke zadruge;

Opšti uslovi

Opšti uslovi

Nacionalni i EU standardi

Do donošenja Rešenja o isplati, poljoprivredno gazdinstvo mora se uskladiti sa važećim zakonskim propisima i standardima i to:

Za nacionalne standarde:

 • gazdinstvo mora poslovati u skladu sa odgovarajućim nacionalnim standardima (pravilnici i zakoni) vezanim za zaštitu životne sredine i dobrobit životinja.
 • Podnosilac zahteva dostavlja uz zahtev za konačnu isplatu potvrdu iz nacionalne veterinarske i uprave za zaštitu životne sredine da se na gazdinstvu primenjuju i poštuju nacionalni standardi.

Za standarde EU:

 • Predmet investicije mora da ispunjava odgovarajuće standarde EU u pogledu zaštite životne sredine i dobrobiti životinja.

Visina subvencije

Visina pomoći iznosi do:

 • 50% ukupnih prihvatljivih troškova
 • 60% za investicije u postrojenja za tretman otpadnih voda

Minimalni i maksimalni iznos povraćaja sredstava po sektorima je sledeći:

Za sektor mesa, voća i povrća, jaja i grožđa:
minimalno 10.000 evra, maksimalno 1.000.000 evra;

Za sektor mleka:
minimalno 10.000 evra, maksimalno 2.000.000 evra;

Korisnik može dobiti podršku maksimalno 2 miliona evra javne pomoći iz IPARD II programa u toku trajanja celog programa, kroz više javnih poziva.

Detaljnije...
MERA 7

MERA 7

Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja (ruralni / seoski turizam).

Ko može da konkuriše?

Fizička i pravna lica koja su se do sada bavila turizmom i ugostiteljstvom, kao i oni koji nemaju iskustva u tim oblastima, ali do kraja realizacije investicije treba da imaju kategorisani objekat za pružanje turističkih ili ugostiteljskih usluga i to:

 1. fizičko lice - nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 2. preduzetnik;
 3. privredno društvo koje je razvrstano u mikro ili malo pravno lice;

Opšti uslovi

Opšti uslovi

Nacionalni i EU standardi

Do donošenja Rešenja o isplati, poljoprivredno gazdinstvo mora se uskladiti sa važećim zakonskim propisima i standardima i to:

Za nacionalne standarde:

 • gazdinstvo mora poslovati u skladu sa odgovarajućim nacionalnim standardima (pravilnici i zakoni) vezanim za zaštitu životne sredine i dobrobit životinja.
 • Podnosilac zahteva dostavlja uz zahtev za konačnu isplatu potvrdu iz nacionalne veterinarske i uprave za zaštitu životne sredine da se na gazdinstvu primenjuju i poštuju nacionalni standardi.

Za standarde EU:

 • Predmet investicije mora da ispunjava odgovarajuće standarde EU u pogledu zaštite životne sredine i dobrobiti životinja.

Visina subvencije

Visina pomoći iznosi do:

 • 65% ukupnih prihvatljivih troškova

Minimalni i maksimalni iznos povraćaja sredstava je sledeći:

minimalno 5.000 evra, maksimalno 300.000 evra;

Korisnik može dobiti podršku maksimalno 400.000 evra javne pomoći iz IPARD II programa u toku trajanja celog programa, kroz više javnih poziva.

Detaljnije...

IPARD fondovi - bespovratna sredstva

Agencija za poslovni konsalting "KRUNET"

Agencija za poslovni konsalting "KRUNET" je konsultanska firma, koja pruža konsultanske usluge i stručnu pomoć poljoprivrednim gazdinstvima, mikro, malim i srednjim preduzećima kako bi ojačali svoje kapacitete i pomogli im u daljem razvoju.

Najveći broj naših usluga koje pružamo obezbeđen je preko sredstava koje finansiraju fondovi Republike Srbije (Fond za razvoj, Razvojna agencija Srbije, fondacije u privatnom vlasništvu), Evropska unija, Evropska banka za onovu i razvoj.

Naše usluge su u većoj meri ili u potpunosti nadoknadive iz ovih fondova, a vaše finansijske obaveze prema nama svedene na minimum.

Usluge agencije obuhvataju sledeće:

 • Kompletna usluga stručne pomoći i pripreme dokumentacije za konkurisanje po IPARD javnim pozivima, praćenje zahteva kroz sve faze, od podnošenja zahteva do isplate.
 • Sastavljanje biznis plana
 • Praćenje procesa prikupljanja potrebne dokumentacije za podnošenje zahteva (potvrde, izjave, uverenja...).
 • Podnošenje zahteva za odobrenje IPARD subvencije
 • Pomoć i savetovanje prilikom komunikacije sa Upravom za agrarna plaćanja tokom celog perioda realizacije projekta
 • Podnošenje zahteva za isplatu u finalnoj fazi realizacije projekta
 • Stručna pomoć prilikom komunikacije sa inspekcijama nadležnim za odobrenje projekta

Aktuelnosti iz IPARD programa

Javni poziv za IPARD Meru 3 – Investicije u fizičku imovinu u vezi sa preradom i marketingom poljoprivrednih proizvoda i proizvoda od ribarstva (izgradnja i opremanje) očekuje se da bude raspisan početkom maja i trajaće do sredine jula 2021. godine prema predlogu Plana javnih poziva u okviru IPARD programa za 2021. godinu. Za ovaj poziv […]

Javni poziv za IPARD Meru 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (izgradnja i opremanje objekata uključujući i nabavku opreme i druge mehanizacije, izuzev traktora) očekuje se da bude raspisan početkom aprila i trajaće do kraja juna 2021. godine prema predlogu Plana javnih poziva u okviru IPARD programa za 2021. godinu. Za ovaj poziv […]

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede je objavila predlog Plana javnih poziva za IPARD program za 2021. godinu. Rokovi objave Javnih poziva IPARD programa su infomrativnog karaktera, te su podložni promenama.