Objavljeno: 17. avgusta 2021. | Autor: Agencija KRUNET

Raspisan je Četvrti javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD za MERU 3 podsticaje za investicije u izgradnju i opremu za sledeće sektore:

– SEKTOR MLEKA
– SEKTOR MESA
– SEKTOR VOĆA I POVRĆA
– SEKTOR JAJA
– SEKTOR PRERADE GROŽĐA

Rok za podnošenje zahteva je  od 16. avgusta 2021. godine do 29. oktobra 2021. godine.

Dokumentacija za konkurs: