Objavljeno: 1. decembra 2022. | Autor: Agencija KRUNET

IPARD 3 u novom programskom periodu koji se odnosi na 2021-2027 godinu donosi određene izmene za podnosioce zahteva.

Izmene koje se odnose na IPARD III Mera 1 sektor mleka su da korisnici programa moraju da imaju minimalno 30 mlečnih krava na kraju investicije. Minimum za predhodni program (IPARD 2) u ovom sektoru je bio 20 mlečnih krava.

Izmene za sektor mesa za IPARD 3 Mera 1 se odnosi na kapaciteti objekata za smeštaj životinja.

Po novom programu obejakat traba da bude sledećeg kapaciteta:

  • Minimum 30 goveda
  • Minimum 30 krmača
  • Minimum 200 ovaca ili koza
  • Minimum 200 tovnih svinja
  • Minimum 5.000 brojlera

Napomena: Ove uslove u sektoru mesa korisnici IPARD III Mere 1 moraju da ispune na kraju investicije. Što znači da je moguće da prilikom konkurisanja imate i manji kapacite objekta za smeštaj životinja ali je ovaj uslov potrebno da ispunite na kraju investicije, a pre podnošenja zahteva za isplatu.

  • U sektoru mesa,  prihvatljivi korisnici biće i proizvođači ćuraka i gusaka.

Kapacitet objekta za smeštaj ćuraka i gusaka, na kraju investicije, treba da budu:

  • Ćurke od 1.000 do 10.000
  • guske od 300 do 3.000.

Javni pozivi za IPARD Mera 1 kreću od početka 2023. godine.

Opširnije na www.ipard.rs