IPARD
Objavljeno: 4. februara 2023. | Autor: Agencija KRUNET

MERA 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Prihvatljive investicije:

 • Izgradnja i opremanje objekta
 • Nabavka opreme
 • Nabavka mašina i mehanizacije
 • Nabavka novog traktora (maksimalno 20% ukupnog budžeta)

Intezitet podrške:

 • 60% prihvatljivih troškova
 • 65% za investicije u planinskom područiju
 • 70% za investicije mladih poljoprivrednika
 • 70% za investicije proizvođača sertifikovanih organskih proizvoda
 • Dodatnih 10% za investicije u vezi sa upravljanjem otpadom, obnovljivim izvorima energije i za „zajedničke investicije“

UKUPAN IZNOS PODRŠKE NE MOŽE DA PREĐE 75%

Korisnik može zahtevati podršku, bez obzira na ukupnu vrednost investicije, za prihvatljive troškove u okviru sledećih granica:

 • Minimalno 20.000 eura
 • Maksimalno 1.000.000 eura

Korisnik može da primi ukupnu podršku do maksimalnog iznosa od 2.000.000 eura, javne pomoći u okviru ove mere kroz IPARD III program.

Specifični kriterijumi prihvatljivosti

SEKTOR MLEKA:

 • PG  sa minimum 30 krava i maksimum 300 krava na kraju investicije;

SEKTOR MESA:

 • PG sa 30 – 1.000 goveda i/ili 200 – 1.000 ovaca i/ili koza i/ili 30 – 400 krmača, i/ili 200 – 10.000 tovnih svinja i/ili 1.000 – 10.000 ćurki i/ili 300 – 3.000 guski i/ili 5.000– 50.000 brojlera po turnusu, odnoso upisanim objektom za proizvodnju roditeljskog jata teškog tipa na kraju investicije;

SEKTOR JAJA:

 • PG sa ukupnim kapacitetom objekta od minimum 5.000 i maksimum 200.000 kokošaka nosilja u eksploataciji na kraju investicije

SEKTOR VOĆA:

 • PG  sa prihvatljivim investicijama većim od 50.000 eura
 • PG upisana u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja sa prihvatljivim investicijama većim od 50.000 eura

SEKTOR POVRĆA:

 • PG sa prihvatljivim investicijama većim od 50.000 eura

SEKTOR ŽITARICA I INDUSTRIJSKOG BILJA:

 • PG od 50 – 100 ha pod žitaricama i industrijskim bijem na kraju investicije – izjednačeni kriterijumi za nabavku traktora, mašina i mehanizacije i izgradnju objeka;
 • PG koja imaju od 2 do 100 ha zemljišta pod hmeljom na kraju investicije;
 • PG koja imaju više od 100 ha zemljišta pod žitaricama i industrijskim biljem na početku investicije prihvatljiva su za investicije u:  – Izgradnju, proširenje, renoviranje, modernizaciju i opremanje objekta za skaldištenje, nabavku mehanizacije i mašina za konverzaciju i obradu zemljišta.

SEKTOR VINOGRADARSTVA:

 • PG upisana u Vinogradarski registar sa 2 – 100 ha vinograda na kraju investicije ( bez promena)
 • PG upisana u registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja sa prihvatljivim investicijama većim od 50.000 eura.

SEKTOR RIBARSTVA:

 • PG sa ukupnim kapacitetom objekta od najmanje 10 tona ribe godišnje na kraju investicije.

 KRITERIJUM SELEKCIJE ZA MERU 1                                               

Investicija se nalazi u područiju sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi                            15/0
Investicije u skladištenje stajnjaka, tretmana i upravljanja otpadnim vodama13/0
Podnosilac zahteva je fizičko lice, mlađe od 40 godina na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta12/0
Podnosilac zahteva je žena12/0
Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora11/0
Podnosilac zahteva je sertifikovan za organsku proizvodnju i/ili je korisnik Mere 411/0
Fizičko lice koje vodi knjigovodstvo na poljoprivrednom gazdinstvu8/0
Projekta je rezultat saradnje sa naučno – istraživačkim organizacijama akreditovanim u Republici Srbije7/0
Podnosilac zahteva još uvek nije registrovan kao korisnik IPARD podrške6/0
Podnosilac zahteva je član zemljoradničke zadruge ili zemljoradnička zadruga ili proizvođačka organizacija5/0

DETALJNIJE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI OD NAŠEG KONSULTANTA ZA IPARD 3 MERA 1:

TELEFON: 064.143.72.45 / 037.350.31.31 (IPARD KONTAKT CENTAR SRBIJA) – ZVATI OD PONEDELJKA DO SUBOTE OD 8-18H