Objavljeno: 8. februara 2023. | Autor: Agencija KRUNET

Kako saznajemo, IPARD 3 program EU donosi novinu za IPARD korisnike sredstava.

Pored Avansne isplate, koja omogućava korisnicima sredstva odmah nakon donošenja Rešenja o odobravanju projekta, IPARD 3 omogućava i plaćanje u ratama.

Plaćanje u ratama će biti sprovedeno u koliko je reč o investicijama u izgradnju ili rekonstrukciju objekata, a prema pravilima IPARD programa. Isplata u ratama će se izvršavati na sledeći način.  Prva rata se isplaćuje po završetku radova na izgradnji ili rekonstrukciji, a druga rata nakon ugradnje opreme, odnosno nakon realizacije investicije i podnošenja zahteva za Isplatu.

Za investicije koje se odnose na nabavku mehanizacije i opreme, subvencija će se isplaćivati jednokratno, odnosno na kraju investicije i nakon podnošenja zahteva za Isplatu kao i IPARD 2 program.

Avansna uplata se odobrava nakon donošenja Rešenja i podnetog Zahteva za avansnu uplatu i može iznositi 50% od visine subvencije uz dostavljenu bankarsku garanciju ili ekvivalentnu garanciju koja odgovara iznosu od 110% vrednosti avansa.

Ovakav način isplate će svakako olakšate sprovodjenje investicije od strane IPARD korisnika.