Objavljeno: 9. januara 2022. | Autor: Agencija KRUNET

Ove godine, 2022., očekuje se akreditacija IPARD III programa. Ovaj program će doneti novih 288 miliona evra za privredu Srbije. To je za 113 miliona evra više od prethodnog programa.

Pored već postojećih sektora ulaganja (voće, povrće, mleko, meso, jaja, grožđe, ostali usevi), ovaj program donosi nove sektore i to: sektor ribarstva (mera 1) i sektor prerada ribe, sektor prerada žitarica i industrijskih useva (ostali usevi). Pored ovoga IPARD III (3) program donosi i mogućnost investicija za preradu mesa od ćurke i guske.

Krajnji cilj programa jeste dostizanje evropskih standarda u oblasti higijene, bezbednosti hrane, dobrobiti životinja i zaštite životne sredine, ali i osnaživanje poljoprivrednika za plasman proizvoda na tržište EU, kao i priprema za korišćenje evropskih fondova koji će domaćim poljoprivrednicima i prerađivačima biti dostupni stupanjem u članstvo EU.

Pored povećane finansijske pomoći, doći će i do izmena pojedinih kretirijumima. Jedna od novina mogućnost isplate avansa IPARD korisnicima u visini do 50% odobrenog iznosa IPARD podsticaja. Pored toga, propisana je obavezna dokumentacija koju IPARD korisnik podnosi prilikom podnošenja Zahteva za odobravanje projekta za investicione mere u sklopu IPARD programa.