Objavljeno: 15. septembra 2022. | Autor: Agencija KRUNET

Nove konkurse IPARD ne treba očekivati pre početka 2023.godine. Tačnije, to će biti jedan novi program koji nosi naziv IPARD 3, koji je za razliku od svog predhodnika, IPARD 2 , sa dosta većim budžetom.

Budžet za IPARD 3 – 2021-2027. iznosi 288 miliona evra. U koliko na to dodamo i procenat koji daje vlada Srbije, odnosno oko 90 miliona evra, to je skoro 380 milona evra. Kao i svoj predhodnik , fond će biti namenjen primarnooj proizvodnji,praradi poljoprivrednih proizvoda i turizmu i konkurse za ove sektore možemo očekivati tokom 2023.godine. Novi program će obuhvatiti i tri nove mere: Mera  4 – agro-ekološko-klimatska mera, dok će podrška sprovođenju  lokalnih strategija ruralnog razvoja – LEADER pristup biti dostupna kroz Meru 5. Razvoju ruralne infrastrukture doprineće Mera 6  koja bi trebalo da se akredituje do 2025. godine.