IPARD III (3) PROGRAM EVROPSKE UNIJE 2021 – 2027. godine.

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) predstavlja pomoć državama potencijalnim kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji i državama u statusu kandidata za članstvo da proces stabilizacije i pridruživanja sprovedu u skladu sa njihovim specifičnostima. Prioritetna oblast iz ovog programa je: poljoprivreda i ruralni razvoj. Program je namenjen zemljama kandidatima sa ciljem pripreme za implementaciju i upravljanje Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU (eng.Common Agricultural Policy).

Odlukom Evropske komisije broj S(2022)1537 od 09. marta 2022. godine usvojen je IPARD III program Republike Srbije za period 2021 – 2027. godine.

Ukupan budžet programa iznosi 378 miliona evra.
Finasijski doprinos Evropske unije iznosi 288 miliona evra.

Nacionalni doprinos iznosi: 90 miliona evra.
Očekuje se da će ova podrška EU, zajedno sa nacionalnim i privatnim doprinosom korisnika, rezultirati invetsicijama u srpski agrar od preko 580 milona evra.

IPARD III program će doprineti i dostizanju sledećih ciljeva:

1. Povećanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora, poboljšanje efikasnosti i održivosti proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima, što će omogućiti bolji odgovor na zahteve društva za bezbednom, održivom i hranom visoke nutritivne vrednosti;
2. Stimulisanje razvoja poslovanja, rasta i zapošljavanja u ruralnim područjima, poboljšanje položaja poljoprivrednih proizvođača u lancu vrednosti i privlačenje mladih u poljoprivredu;
3. Doprinos ublažavanju klimatskih promena i podsticanje održivog upravljanja prirodnim resursima;
4. Unapređenje razvoja zajednice i društvenog kapitala u ruralnim područjima;
5. Izgradnja moderne, efikasne i transparentne javne uprave za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Mere koje će biti podržane od strane IPARD III programa su sledeće:

Mera 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – značajnom podrškom investicijama u materijalna sredstva i tehnička poboljšanja (izgradnja objekata i nabavka poljoprivredne mehanizacije) povećava se produktivnost i konkurentnost poljoprivredne proizvodnje.

Mera 3 – Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva: kroz podršku investicijama u modernizaciju prerađivačkih kapaciteta, povećava ukupne performanse sektora i doprinosi dostizanju potrebnih EU standarda.

Mera 7 – Diversifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja: ima za cilj povećanje stepena razvoja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, uz mogućnost stvaranja novih radnih mesta, što će direktno uvećati prihod gazdinstava.

Mera 9 – Tehnička pomoć: mera podržava tehničku pomoć i troškove u vezi sa sprovođenjem IPARD programa. Cilj ove mere jeste da pomogne u sprovođenju i nadzoru programa, kao i u njegovoj eventualnoj izmeni.

U toku je priprema proceduralnog okvira za akreditacije sledećih mera:

Mera 4 – Mere u oblasti poljoprivrede, zaštite životne sredine, klime i organske proizvodnje: osnovni cilj mere je sticanje iskustva u sprovođenju i uvođenje metodologija i praksi EU u ovaj sektor.

Mera 5 – Priprema i implementacija Lokalnih razvojnih strategija (LEADER pristup): treba da doprinese razvoju civilnog društva i jačanju socijalnog dijaloga unutar ruralnih sredina. Podrška dobrom upravljanju, podsticanje zapošljavanja i razvoj ljudskog kapitala, uz sprovođenje mere kroz lokalna partnerstva, doprinosi održivom razvoju ruralnih područja.

Program IPARD 3 zvanično nije krenuo sa raspisivanjem Javnih poziva. U narednom periodu se očekuje zvanično objavljivanje pravailnika za svaku od navedenih mera, a nakon toga i raspisivanje prvih javnih poziva. Prvi Javni poziv se očekuje da bude raspisan, septembra 2023. i odnosiće se na Meru 1.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati IPARD konsultanta na mejl adresu office@krunet.net, ili telefon +381 37 350 31 31