Objavljeno: 23. septembra 2022. | Autor: Agencija KRUNET

EU – za kulturno nasledje i turizam (GIZ) je raspisalo Javni poziv za podnošenje prijava za dobijanje subvencija (grantova) u sektoru turizma.

Javni poziv je namenjen pružaocima usluge smeštaja, vlasnicima restorana, kampova, ugostiteljskih objekata, vinograda i druga lica koja su direktno uključena u pružanje usluga turistima i proizvodnju i prodaju suvenira itd.

Pravo da učestvuju imaju lica u sektoru turizma i to:

– fizička lica koji imaju kategorisane krevete u sektrou turizma
– poljoprivredna gazdinstva i
– preduzetnici koja posluju u sektoru turizma.

Rok za podnošenje prijave je: 21.10.2022. godine.

Opširnije na zvaničnoj prezentaciji firme krunet: OVDE!

Agencija Krunet pruža stručnu i savetodavnu pomoć u apliciranju, odnosno, podnošenje zahteva. Možete na kontaktirati putem telefona ili uputiti email-a, svakog radnog dana od 8h-16h, i obaviti konsultacije u vezi, eventualnog, učešća na ovom konkursu.

telefoni:
+381373503131
+381641437245