Objavljeno: 23. juna 2021.

Šesti Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – kupovinu opreme, podizanje zasada, kao i izgradnju objekata raspisan je juče i rok za podnošenje zahteva za odobravanje prava na podsticaje je od od 21. juna 2021. do 10. septembra 2021. godine. Predmet ovog Javnog […]

Objavljeno: 9. juna 2020.

Prvi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja objavljen je danas na internet prezentaciji Uprave za agrarna plaćanja. Rok za podnošenje zahteva je od 1. jula do 1. oktobra 2020. godine. Predmet ovog Javnog poziva su investicije i prihvatljivi troškovi u ruralni turizam koji […]

Objavljeno: 26. novembra 2019.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisalo je Treći javni poziv IPARD za ulaganja u preradu za investicije u izgradnju, kao i nabavku nove opreme i mehanizacije. Sektori koji mogu da konkurišu su: Sektor mleka, Sektor mesa Sektor voća i povrća, Sektor jaja Sektor grožđa Zahtev za odobravanje projekta može se […]

Objavljeno: 26. septembra 2019.

Peti Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – kupovinu nove mehanizacije i opreme, kao i izgradnju objekata raspisan je juče i rok za podnošenje zahteva za odobravanje prava na podsticaje je od od 24. septembra do 23. decembra 2019. godine. Predmet ovog Javnog […]

Objavljeno: 25. septembra 2019.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisuje Četvrti Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora. Rok za podnošenje zahteva je od 24. septembra do 25. novembra 2019. godine. Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa, voća i povrća, […]

Objavljeno: 20. decembra 2018.

Drugi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva raspisan je danas i rok za podnošenje zahteva je od 18. decembra 2018. godine do 11. marta 2019. godine. Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku […]

Objavljeno: 23. oktobra 2018.

Uprava za agrarna plaćanja je objavila treći Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme, mašina i mehanizacije, osim investicija u nabavku novih traktora. […]