Objavljeno: 9. januara 2022. | Autor: Agencija KRUNET

Zakon o izmeni i dopuni Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju je krajem 2021.godine 2021. Godine („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 10/13 – dr. zakon, 101/16, 67/21 – dr. zakon I 114/21). Razlozi za donošenje ovog Zakona ogledaju se, pre svega, u potrebi ispunjenja zahteva iz odredbi Sektorskog sporazuma između Vlade RS i EK o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru IPARD programa i neophodnosti unapređenja efikasnosti u obradi zahteva, kao i da se potencijalnim korisnicima olakša pristup IPARD fondu.

Najvažnija izmena nastala donošenjem Zakona odnosi se na mogućnost isplate avansa IPARD korisnicima u visini do 50% odobrenog iznosa IPARD podsticaja, uz dostavljanje bankarske garancije koja odgovara iznosu od 110% zahtevanog iznosa avansne isplate. Na taj način, IPARD korisnicima će, nakon donošenja Rešenja o odobrenju projekta, biti omogućeno da obezbede značajan deo finansijskih sredstava za realizaciju planirane investicije, dok će istovremeno korišćenje avansnog plaćanja uticati na poboljšanje apsorpcije finansijskog doprinosa EU i smanjenje rizika od povraćaja sredstava EU. U cilju izbegavanja loše prakse podnošenja „praznih/nepotpunih zahteva” od strane IPARD korisnika, što produžava vreme obrade zahteva, izmenom Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju propisana je obavezna dokumentacija koju IPARD korisnik podnosi prilikom  podnošenja Zahteva za odobravanje projekta za investicione mere u sklopu IPARD programa. Shodno tome, bez razmatranja će se odbacivati Zahtevi za odobravanje projekta ukoliko ne sadrže:

– uredno popunjen obrazac zahteva,

  • uredne ponude za nabavku predmetne investicije,
  • uredno popunjen obrazac zahteva,
  • poslovni plan i
  • popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev.

Odredbama Zakona definisano je i postupanje po Zahtevu za odobravanje projekta koji nije pravno-formalno ispravan, te kao takav zahteva ispravku, odnosno dopunu. U tom slučaju, zahtev se može dopuniti najviše jednom, a rok za dopunu zahteva je od najmanje osam do najviše 20 dana.

Izvor: Ipard na dlanu 13