IPARD konsultanti

Agencija za poslovni konsalting "KRUNET" je konsultanska firma, koja pruža konsultanske usluge i stručnu pomoć poljoprivrednim gazdinstvima, mikro, malim i srednjim preduzećima kako bi ojačali svoje kapacitete i pomogli im u daljem razvoju.

Najveći broj naših usluga koje pružamo obezbeđen je preko sredstava koje finansiraju fondovi Republike Srbije (Fond za razvoj, Razvojna agencija Srbije, fondacije u privatnom vlasništvu), Evropska unija, Evropska banka za onovu i razvoj.

Naše usluge su u većoj meri ili u potpunosti nadoknadive iz ovih fondova, a vaše finansijske obaveze prema nama svedene na minimum.

Usluge agencije obuhvataju sledeće:

  • Kompletna usluga stručne pomoći i pripreme dokumentacije za konkurisanje po IPARD javnim pozivima, praćenje zahteva kroz sve faze, od podnošenja zahteva do isplate.
  • Implementacija međunarodnih standarda
  • Projekti finansirani od strane EU - donacije
  • Unapeđenje poslovnih sistema i procesa
  • Povezivanja privrednih subjekata u cilju poslovne saradnje
  • Ispitivanje tržišta (domaće/strano)
  • Dizajn proizvoda i ambalaže
  • Izrada specijalizovanih softvera za specifične potrebe preduzeća
  • Izrada profesionalnih web prezentacija (web sajtovi, e-prodavnice...)

Misija

Naša misija je da svojim vrhunskim kvalitetom pružanja usluga, dostupnošću, pouzdanošću ulivamo sigurnost i poverenje. Nastojimo da zadovoljimo njihove potrebe i želje i na taj način svi postajemo uspešniji. Prihvatamo ličnu odgovornost i težimo da uvek budemo drugačiji, bolji i podstičemo napredak.

Vizija

Naša vizija je da budemo vodeći na tržištu. Naša vizija je da budemo moderno, inovativno i efikasno preduzeće koje pruža vrhunsku uslugu i doprinosi višem kvalitetu života naših klijenata.

Cilj

Nepostojanje granica u zadovoljenju zahteva, potreba i očekivanja naših klijenata kroz neprekidno unapređenje kvaliteta pružanja usluga i uvođenje inovacija.