Objavljeno: 12. januara 2024. | Autor: Agencija KRUNET

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je zvanično objavilo Plan Javnih poziva za IPARD 2024.godine.

Plan je informativnog karaktera pa stoga je podložan promenama datuma objavljivanje Javnih poziva. 

R.B: NAZIV MERA – JAVNI POZIVDATUM OBJAVE JAVNOG POZIVA IPARD 3DATUM ZAVRŠETKA JAVNOG POZIVA IPARD 3BUDŽET JAVNOG POZIVA IPARD 3
1.IPARD Mera 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (izgradnja i opremanje, uključujući podizanje novih proizvodnih zasada voća i matičnih zasada viših fitosanitarnih kategorija sa opremanjem)12.02.2024.12.04.2024.6.504.096.1234,11
2.IPARD Mera 3 – Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva 22.04.2024.21.06.2024.6.382.202.934,11
3.IPARD Mera 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja – TURIZAM 10.06.2024.09.08.2024.5.132.016.267,00
4.Mera 1- Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavka traktora) 16.09.2024.25.10.2024.2.700.403.200,00
      

ZA SVE INFORMACIJE KONTAKTIRAJTE IPARD.RS

Informacije dostupne su preko mejl adrese office@krunet.net i brojeva telefona 037 350.31.31; 065.44.44.940 ; 064.143.72.45