Objavljeno: 30. juna 2023. | Autor: Agencija KRUNET

U sredu 28.06.2023.godine je održana poslednja sednica IPARD II programa Odbora za praćenje ovog programa.

Na sednici je bilo reči o učinku IPARD II programa. Evropska unija je podržala  786 projekata u ukupnom iznosu od 69,2 mil. EUR javne podrške, od čega doprinos Evropske unije iznosi 51,9 mil. EUR.

Istog dana je održana I Prva sednoca IPARD III Odbora za praćenje. Na sednici je bilo reči o Poslovniku o radu Odbora, Plana vrednovanja za IPARD III program, Plana aktivnosti vidljivosti i komunikacije za period 2021-2027, kao i kriterijuma za bodovanje i rangiranje u okviru IPARD mere Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja. Takođe, članovima je predstavljena Prva izmena IPARD III programa, kao i naredni koraci u pogledu početka implementacije IPARD III programa.

Najavljena je uskora reakredidtacija mera koje su akreditovane u IPARD II program.  Saopšteno je da se radi na pripremi i dokumentacije, pravilnika i procedura za mere koje će biti po prvi put sprovedene u ovom programskom periodu i to: Mera 4 koja se odnosi na agro-ekološko klimatske mere i organsku proizvodnju i Mera 5 koja se odnosi na sprovođenje Lokalnih strategija ruralnog razvoja po LEADER pristupu.

Izvor: Uprava za agrarna plaćanja