Objavljeno: 17. februara 2022. | Autor: Agencija KRUNET

Javni poziv traje od 17.februara do 22. aprila 2022. godine.

Ovim pozivom obezbeđena su sredstva u visini od 1,35 milijardi dinara.

Pravo da učestvuju imaju sledeći sektori: sektori mleka, mesa, voća i povrća, ostalih useva (određene vrste žitarica i industrijskog bilja), grožđa i sektor jaja.

Dokumentacija: