Objavljeno: 23. septembra 2022.

EU – za kulturno nasledje i turizam (GIZ) je raspisalo Javni poziv za podnošenje prijava za dobijanje subvencija (grantova) u sektoru turizma. Javni poziv je namenjen pružaocima usluge smeštaja, vlasnicima restorana, kampova, ugostiteljskih objekata, vinograda i druga lica koja su direktno uključena u pružanje usluga turistima i proizvodnju i prodaju suvenira itd. Pravo da učestvuju […]

Objavljeno: 15. septembra 2022.

Nove konkurse IPARD ne treba očekivati pre početka 2023.godine. Tačnije, to će biti jedan novi program koji nosi naziv IPARD 3, koji je za razliku od svog predhodnika, IPARD 2 , sa dosta većim budžetom. Budžet za IPARD 3 – 2021-2027. iznosi 288 miliona evra. U koliko na to dodamo i procenat koji daje vlada […]

Objavljeno: 5. juna 2022.

Predstavnici Upravljačkog tela IPARD agencije su na nedavnom završenom Sajmu poljoprivrede u Novom Sadu naglasili su da je Srbija prva zemlja koja je podnela Predlog IPARD III programa. Program bi trebalo da nasledi upravo završeni IPARD II program. Evropska komisija je IPARD III program usvojila 9. marta 2022. godine. Ono što se sada očekuje jeste […]

Objavljeno: 20. maja 2022.

U toku je Javni poziv namenjen razvoju mikro, malih preduzeća i preduzetnika za kupovinu opreme za razvoj svog poslovanja pod nazivom EU PRO PLUS. Pravo da učestvuju imaju preduzeća koja su registrovana tokom 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020.godine. Da bi preduzeće učestvovalo na konkursu, mora biti registrovano u regionima Šumadije i Zapadne Srbije i […]

Objavljeno: 7. maja 2022.

EUPRO PLUS je razspisao Javni poziv namenjen razvoju mikro i malih preduzeća (MMP) u regionima Šumadije i zapadne Srbije i Južne i istočne Srbije. Pravo da učesvuju mogu Preduzetnici/e, mikro i mala preduzeća registrovana u periodu od 1. januara 2016. do 31. decembra 2020. godine u nekoj od 99 lokalnih samouprava uključenih u EU PRO Plus program, […]

Objavljeno: 2. aprila 2022.

Ministarstvo pljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja je objavila Rang listu za Drugi javni poziv za investicije u unapređenje konkurentnosti primarne stočarske proizvodnje u oblastima proizvodnje mleka i mesa, pčelarstva i akvakulture. Rok za podnošenje prijava bio je od 24. januara do 23. februara 2022. godine. Opširnije pročitajte na Krunet konkurs Svetske […]

Objavljeno: 2. aprila 2022.

U firmi Eko Food – Babušnica, proizvodna jedinica Vlasotince uspošno je izvršeno postavljanje solarnih panela na krov hladnjače namenjeni proizodnji električne energije za potrebe hladnjače. Investicija u opremu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i povezivanje postrojenja na distributivnu mrežu se realizuje putem IPARD 2 MERA 3 programa donacije EU i RS. Opremu, njeno […]

Objavljeno: 9. marta 2022.

U okviru IPARD III program EU za Meru 3 koja je u fazi odobravanja od strane Evropske komisije u odnosu na IPARD II program došlo je do određenih izmena kriterijumima za konkurisanje kao i to da su pridodati određeni sektori kojih nije bilo u IPARD II programu. Promene i novine koje se nalaze u novom […]

Objavljeno: 9. marta 2022.

Za razliku od IPARD II programa Evropske unije u IPARD III programu za Meru 1, koji je u fazi odobravanja od strane Evropske komisije, došlo je do određenih promena u kriterijumima za konkurisanje kao i to da su dodati novi sektori. Promene koje se nalaze u novom programu IPARD III Mera 1 po sektorima su […]

Objavljeno: 8. marta 2022.

Upravljačko telo IPARD Republike Srbije je Evropskoj komisiji pripremilo i dostavilo IPARD III program Republike Srbije za period 2021 – 2027. godine na proces intersektorskih konsultacija. Nakon završetka ovog procesa IPARD Upravljačko telo je pripremilo odgovore na komentare i dostavilo finalnu verziju programa Evropskoj komisiji, 21. januara 2022. godine. IPARD III program Republike Srbije, kao […]