Objavljeno: 11. decembra 2020.

Početkom nedelje našu agenciju je posetila Radio televizija Kruševac. Tema razgovora tokom posete je bila uspešnost donacija IPARD u Republici Srbiji, kao i statistika iskorišćenosti donacija po regionima. Pored ove teme bilo je razgovora i o IPARD javnim pozivima  koji nas očekuju do kraja 2020. i tokom 2021.godine. U nastavku možete pogledati razgovor.

Objavljeno: 7. decembra 2020.

Do kraja 2020. godine biće raspisan još jedan Javni poziv za nabavku traktora putem fonda IPARD MERA 1. Budžet Javnog poziva iznosi  620 miliona dinara ili 5,3 miliona EUR. Ono što je novina za Javni poziv za traktore je to da će moći da se konkuriše za kupovinu traktora  koji ima  poboljšane  performanse, odnosno sa […]

Objavljeno: 7. decembra 2020.

Agencija za IPARD Srbija pruža informacije i savetodavne usluge – IPARD konsultanti – u vezi aktuelnih IPARD Javnih poziva. Potrebna dokumentacija za IPARD pozive, za sve tri mere (Mera 1, Mera 3 i Mera 7) dostupna je na web sajtu ipard.rs. Ostale detalje i IPARD konsultacije možete dobiti putem telefona  037/350-31-31 ili 064/143-72-45 ili putem […]

Objavljeno: 4. decembra 2020.

IPARD 2 — Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj. IPARD je pretpristupni fond Evropske Unije. Ovo je sastavni deo IPA fonda koji se odnosi na ruralni razvoj. Ova evropska pomoć se odnosi na sve zemlje koje su u fazi pristupanja Evropskoj uniji i zapravo je priprema za buduće člastvo u EU i zajedničkoj agrarnoj (poljoprivrednoj) politici koja […]

Objavljeno: 3. decembra 2020.

U Srbiji je IPARD program aktuelan od decembra 2017.godine kada je raspisan konkurs za IPARD MERA 1. Ovaj Javni poziv je bio namenjen nabavci mehanizacije i opreme. Odmah nakon toga, januara 2018.godine,  raspisan je Javni poziv za nabavku traktora. Od tada je prošlo pune tri godine i moguće je napraviti statistiku koji region je dobio […]

Objavljeno: 2. decembra 2020.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede –Uprava za agrarna plaćanja, a tiču se IPARD 2 programa u fazi sprovodjenja su tri mere ovog  programa i to: Mera 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – značajnom podrškom investicijama u materijalna sredstva i tehnička poboljšanja (izgradnja objekata i nabavka poljoprivredne mehanizacije) povećava se produktivnost […]

Objavljeno: 19. novembra 2020.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede –  Uprava za agrarna plaćanja planira za početak 2021. godine još jedan konkurs namenjen seoskom turizmu (MERA 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja).  Iznos sredstava za ovaj javni poziv iznosi 1.097.277.145,00 dinara. Donacije (subvencije) se odnose na izgradnju objekata za pružanje turističkih usluga (objekti za spavanje, prostor za […]

Objavljeno: 18. novembra 2020.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede –  Uprava za agrarna plaćanja planira za NOVEMBAR 2020.godine planira raspisivanje još jednog Javnog poziva za IPARD MERU 1-  investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – Šesti Javni poziv. Poziv će biti namenjen za kupovinu nove mehanizacije i opreme, kao i izgradnju objekata.   Pod određenim uslovima mogu da konkurišu […]

Objavljeno: 9. oktobra 2020.

IPARD MERA 1: IPARD podsticajima za investicije u poljoprivredna gazdinstava MERA-1 u sektoru: voća, povrća, mesa, mleka, ostali usevi, jaja i grožđa za nabavku opreme za poljoprivredu, izgradnju i kupovinu traktora biće raspisan SREDINOM NOVEMBRA 2020.GODINE. IPARD MERA 3: IPARD podsticaji za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i […]

Objavljeno: 7. septembra 2020.

Usled trenutne epidemiološke situacije i velikog interesovanja korisnika, rok za podnošenje zahteva u skladu sa Prvim javnim pozivom za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja produžen je do 30. oktobra 2020. godine. Podnošenje zahteva za IPARD podsticaje investicijama u ruralni turizam počelo je 01. jula 2020. […]