Objavljeno: 3. decembra 2020.

U Srbiji je IPARD program aktuelan od decembra 2017.godine kada je raspisan konkurs za IPARD MERA 1. Ovaj Javni poziv je bio namenjen nabavci mehanizacije i opreme. Odmah nakon toga, januara 2018.godine,  raspisan je Javni poziv za nabavku traktora. Od tada je prošlo pune tri godine i moguće je napraviti statistiku koji region je dobio […]

Objavljeno: 2. decembra 2020.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede –Uprava za agrarna plaćanja, a tiču se IPARD 2 programa u fazi sprovodjenja su tri mere ovog  programa i to: Mera 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – značajnom podrškom investicijama u materijalna sredstva i tehnička poboljšanja (izgradnja objekata i nabavka poljoprivredne mehanizacije) povećava se produktivnost […]

Objavljeno: 19. novembra 2020.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede –  Uprava za agrarna plaćanja planira za početak 2021. godine još jedan konkurs namenjen seoskom turizmu (MERA 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja).  Iznos sredstava za ovaj javni poziv iznosi 1.097.277.145,00 dinara. Donacije (subvencije) se odnose na izgradnju objekata za pružanje turističkih usluga (objekti za spavanje, prostor za […]

Objavljeno: 18. novembra 2020.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede –  Uprava za agrarna plaćanja planira za NOVEMBAR 2020.godine planira raspisivanje još jednog Javnog poziva za IPARD MERU 1-  investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – Šesti Javni poziv. Poziv će biti namenjen za kupovinu nove mehanizacije i opreme, kao i izgradnju objekata.   Pod određenim uslovima mogu da konkurišu […]

Objavljeno: 9. oktobra 2020.

IPARD MERA 1: IPARD podsticajima za investicije u poljoprivredna gazdinstava MERA-1 u sektoru: voća, povrća, mesa, mleka, ostali usevi, jaja i grožđa za nabavku opreme za poljoprivredu, izgradnju i kupovinu traktora biće raspisan SREDINOM NOVEMBRA 2020.GODINE. IPARD MERA 3: IPARD podsticaji za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i […]

Objavljeno: 7. septembra 2020.

Usled trenutne epidemiološke situacije i velikog interesovanja korisnika, rok za podnošenje zahteva u skladu sa Prvim javnim pozivom za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja produžen je do 30. oktobra 2020. godine. Podnošenje zahteva za IPARD podsticaje investicijama u ruralni turizam počelo je 01. jula 2020. […]

Objavljeno: 19. juna 2020.

U toku je prvi Javni poziv IPARD MERA 7 (IPARD ruralni turizam) koji se odnosi na subvencionisanje turizma. Donacije (subvencije) se odnose na izgradnju objekata za pružanje turističkih usluga (objekti za spavanje, prostor za predah, rekreaciju, teren za tenis, otvoreni i zatvoreni objekat sportske rekreacije, dečje igralište, bazeni…), opremanje objekata (nameštaj, televizijska oprema, satelitski prijemnici, […]

Objavljeno: 15. maja 2020.

Na osnovu člana 23. Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS, broj 84/17, 112/17, 78/18 i 67/19) u daljem tekstu: Pravilnik, v.d. direktor Uprave za agrarna plaćanja utvrđuje sledeću, BODOVNU LISTU podnetih zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Četvrtom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje […]

Objavljeno: 15. maja 2020.

Na osnovu člana 23. Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS, broj 84/17, 112/17, 78/18 i 67/19) u daljem tekstu: Pravilnik, v.d. direktor Uprave za agrarna plaćanja utvrđuje sledeću, BODOVNU LISTU podnetih zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Petom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje […]

Objavljeno: 7. februara 2020.

Napomena: Rokovi objave poziva su informatinog karaktera i podložni su promenama! VIŠE INFORMACIJE PUTEM TELEFONA ILI EMAIL-a OVDE!