Objavljeno: 5. juna 2022. | Autor: Agencija KRUNET

Predstavnici Upravljačkog tela IPARD agencije su na nedavnom završenom Sajmu poljoprivrede u Novom Sadu naglasili su da je Srbija prva zemlja koja je podnela Predlog IPARD III programa. Program bi trebalo da nasledi upravo završeni IPARD II program. Evropska komisija je IPARD III program usvojila 9. marta 2022. godine. Ono što se sada očekuje jeste da Evropska komisija  potpiše i sektorske sporazume.

Pored toga, očekuje se i da vlada Srbije usvoji IPARD 3 program. U koliko sve ide po planu, prvi pozivi biti u prvom kvartalu 2023. godine.

Kako je ocenila Jasmina Miljković, načelnica Odeljenja za upravljanje IPARD programom, Srbiji će kroz IPARD 3 biti na raspolaganju 288 miliona evra iz budžeta Evropske unije.

Takođe je najavljeno da će IPARD 3 (III) doneti i neke novine, a to je da će u okviru Mere 1 i 3 biti obuhvaćeno ribarstvo , a u okviru Mere 3 biće prerada ostalih useva. Biće akreditovane  i tri nove mere: Mera  4 – agro-ekološko-klimatska mera, dok će podrška sprovođenju  lokalnih strategija ruralnog razvoja – LEADER pristup biti dostupna kroz Meru 5. Razvoju ruralne infrastrukture doprineće Mera 6  koja bi trebalo da se akredituje do 2025. godine. Takodje se nastavlja i sa finasiranjem seoskog turizma u okviru Mere 7.

Na konferenciji je predloženo da pored avansih uplata, korisnicima IPARD mera omogući pravdanje avansne uplate odvija prema privremenim situacijama, što bi korisnicima smanjilo troškove garancije kod banaka. Medjutim, da li će to biti usvojeno videćemo u narednom period.